białoskórnik chropowaty

Cystostereum murraii (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar (1959)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Corticiaceae
Corticium powłocznik
Cystostereum
Cystostereum murraii białoskórnik chropowaty
Cytidia talerzyk
Dendrocorticium powłocznik
Dendrominia drzewostrzępka
Dendrothele drzewostrzępka
Erythricium różówka
Marchandiomyces
Punctularia skórniczka
Vuilleminia
Hydnaceae kolczakowate
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- wieloletni, przeważnie resupinatowy i, zwłaszcza po dolnej stronie dużych leżących kłód, rozległy o długości do kilku metrów, 0,3-2(-5) mm gr., na pionowo lub ukośnie usutoawanych podłożach natomiast tworzący na górnym brzegu wieloletnich, starszych owocników niewielkie kapelusiki o szerokości 0,2-1 cm. Górna powierzchnia kapeluszowatej części  owocnika nierówno strefowana, czarna i twarda, bezwłosa, z ostrym, brunatnym brzegiem. Kontekst kremowo-białawo-brunatnawy, niewyraźnie warstwowany, korkowaty do zdrewniałego, w stanie suchym łamliwy. Powierzchnia hymenialna nieco nierówna, pokryta gęsto brodawkami, w stanie suchym popękana, początkowo kremowobiała do blado-ochrowo-szarawej, z wiekiem ciemniejąca i nieco brunatnawa. Zapach owocnika charakterystyczny, przyjemny i aromatyczny, zarówno w stanie świeżym, jak i suchym.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużnie elipsoidalne do prawie cylindrycznych, cienkościenne, gładkie, nie amyloidalne.

Występowanie- na leżących kłodach, pniakach Picea i Albies, zwłaszcza w górach. W Polsce rzadki, spotka go można zwłaszcza w naturalnych lasach rezerwatowych.

Status na Czerwonej Liście: V - narażony

Uwagi- wytwarza rozległe owocniki, których obecnoś można rozpona po charakterystycznym zapachu nawet z kilkudziesięciu metrów.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Cystostereum murraii"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 1452