korkoząb kieliszkowaty

Phellodon tomentosus (L.) Banker, Mem. Torrey bot. Club 12: 171 (1906)

korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus) korkoząb kieliszkowaty (Phellodon tomentosus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Bankeraceae kolcownicowate
Bankera kolcownica
Boletopsis szaraczek
Hydnellum kolczakówka
Sarcodon sarniak
Thelephoraceae chropiatkowate
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz

Pojedynczy jest kolisty z wklęsłym środkiem i ma średnicę 2-6 cm, często jednak sąsiednie kapelusze zrastają się z soba w nieregularny kapelusz osiągający średnicę do 20 cm. Powierzchnia matowa, pilśniowa, znajdują się na niej powrastane promieniście włókna. Jest koncentrycznie strefowana, ciemniejsza na środku, Ma barwę szarą lub czerwonawobrązową, brzeg jest białawy.

Hymenofor

Kolczasty. Kolce mają długość do 3mm i nieco zbiegaja na trzon. U młodych owocników są białe, u starszych szarawe.

Trzon

Wysokość 1-3 cm, grubość do 0,8 cm. Jest walcowaty, prosty lub pokręcony. Powierzchnia o barwie od jasnobrązowej do ciemnobrązowej. Często sąsiednie trzony połączone są zwartą grzybnia przerastająca także podloże.

Miąższ

W kapeluszu ma barwę jasnobrązową, w trzonie czerwonawą lub ciemnobrązową. Jest strefowany. Smak i zapach gorzkawy, podczas suszenia przypomina zapach przyprawy magga.

Zarodniki

Białawe, kuliste i nieco kanciaste, o powierzchni pokrytej kolcami. Rozmiary: 3-5 × 2,5-4 μm.

Występowanie i siedlisko

Występuje na wszystkich kontynentach na półkuli północnej i na niektórych wyspach, na półkuli południowej nie notowany. W Polsce gatunek rzadki. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status E – gatunek wymierający. Znajduje się na listach gatunków zagrożonych także w Niemczech, Danii, anglii, Holandii

 

Rośnie na ziemi, w lasach iglastych i mieszanych, także w lasach miejskich, na igliwiu i wśród krzewinek borówki czarnej. Owocniki wytwarza od sierpnia do listopada.


Saprotrof. Grzyb niejadalny.

 

Gatunki podobne

 

korkoząb czarniawy (Phellodon niger). Ma owocniki ciemniejsze, o barwie od niebieskoczarnej do szaroczarnej,

korkoząb pozrastany (Phellodon confluens). Ma barwę kremową, kawy z mlekiem, szarobrązową. Występujące głównie w lasach liściastych,

korkoząb ciemny (Phellodon melaleucus). Ma owocniki szaroczarne i występuje na piaszczystych glebach w borach sosnowych i świerkowych,

kolcownica świerkowa (Bankera violascens). Ma powierzchnię matowo pilśniowatą barwy białawej lub bladoszarobrązowej z odcieniem fioletowym. Rośnie w borach świerkowych.

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Korkoz%C4%85b_kieliszkowaty

 

Budowa
Typ grzybakolce
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1955