ząbkowiec strzępiasty

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss., Symb. bot. upsal. 16(no. 1): 134 (1958)

Niejadalny
ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum) ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Steccherinum fimbriatum ząbkowiec strzępiasty
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- rozpostarty, początkow niewielki, później zlewajacy się z sąsiednimi w dość duży resupinat, dość słabo przyrośnięty, z adhymenialną powierzchnią porowatą, słabo kłaczkowatą lub spękaną na aureole, niekiedy błyszczącą, niekiedy żyłkowaną, pokrytą kolcami, żółtawoszarą w różowym odciniem, różowoszarą, niekiedy z purpurowym lub fioletowym odcieniem, albo purpurowobrunatną. Płonny brzeg rzęskowaty z rizimorfami, białawy, w końcu tej samej barwy co powierzchnia adhymenialna. Kontekst do 0,5 mm grubości, skórzasty. Kolce do 0,5 mm długości, dość odległe od siebie lub skupione niekiedy w gęste wiązki, rzadziej pojedyncze, zwykle różnie pozrastane, brodawkowate lub wydłużone, następnie zwykle spłaszczone, zabarwione tak samo, jak powierzchnia adhymenialna, z ostrzami wyraźnie włochatymi lub spiczastymi z wiązkami białych szczecinek.

Wysyp zarodników- zarodniki szeroko elipsoidalne, do odwrotnie jajowatych, o ścianach gładkich, bezbarwnych.

Występowanie- zaprofit rozkłądający drewno opadłych gałęzi i leżących kłód drzew liściastych i iglastych, zwłaszcza w wilgotnych lasach. W Polsce częściej spotykany w lasach górskich i parkach narodowych i rezerwatach.

Uwagi- gatunek ten dość łątwo rozpoznać po charakterystycznej barwie owocnika, wytwarzającego na brzegu dość liczne i dość grube sznury grzybni, oraz po inkrustowanych  cystydach licznie występujących w szczytowej części kolców.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIII. Kolczakowate (Hydnaceae), ząbkowcowate (Steccherinaceae). PWN  1981

Budowa
Typ grzybakolce
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy iglaste, lasy lisciaste, lasy mieszane
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2006