Marasmiellus leptophyllus (Peck) Singer, 1951

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Connopus
Gymnopus łysostopek
Marasmiellus
Marasmiellus leptophyllus
Mycetinis
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz- 0,82 cm średnicy, stozkowaty, rozpostarto-dzwonkowaty z nieznacznym garbkiem; barwa moreloworóżowa, różowopomarańćzowa, u starszych owocników bardziej żółta. Brzeg równy lub odgięty (u starych okazów), z czerwonymi prążkami, początkowo ciemniejszy, później wyblakły. Powierzchnia młodych okazów matowa, oszroniona, później gładka.

Blaszki- słabo zbiegające, nierównej długości, dość wąskie, gęste, blade, różowopomarańczowe.

Trzon- 3-7x0,1-0,15 cm, rurkowaty, równej długości, kruchy, kremowożółty; brązowa, owłosiona podstawa przechodzi w nibykorzeń.

Miąższ- cienki, kruchy, kremowy, bladoczerwonawy, bez smaku i specjalnego zapachu.

Wysyp zarodników- zarodniki szeroko-elipsoidalne, nie amyloidalne.

Występowanie- na zmurszałych pniakach porośniętych mchami i na opadłej korze; dość rzadki, głównie w zbiorowiskach łęgowych; (VI-) VIII-X.

Literatura
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
M. Lisiewska, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). PWN 1987

Inne nazwy
Synonimy polskie:grzybówka morelowa
Synonimy łacińskie:Mycena leptophylla
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Marasmiellus leptophyllus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybablaszki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Trzon
Typ trzonucentralny
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Odwiedzin profilu grzyba: 1195