strzępiak ceglasty

Inocybe erubescens A. Blytt, Skr. VidenskSelsk. Christiania, Kl. I, Math.-Natur. 6: 54 (1905)

Trujacy
strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens) strzępiak ceglasty (Inocybe erubescens)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Chromocyphella kieliszeczek
Crepidotus ciżmówka
Inocybe strzępiak
Inocybe erubescens strzępiak ceglasty
Phaeosolenia ozięblak
Pleurotellus
Simocybe
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz- 3-9 cm średnicy, stożkowato wypukły, mięsisty w części centralnej, cienki przy brzegu, który bywa początkowo podwinięty, a później staje się prosty i promienisto spękany. Powierzchnia sucha, jedwabista, gładka, bez śladu łuseczek, ale delikatnie włókienkowata. Kolor początkowo czysto biały lub bladokremowy, wcześnie zmieniający się na ceglasty do cynobrowoczerwonego; zabarwienie to zwykle występuje pod postacią plam najintensywniejszych na szczycie kapelusza.

Blaszki- dość gęste, cienkie, szerokie, zatokowato wycięte lub prawie wolne, białawe do ciemno-oliwkowo-rdzawych, przy nacisku czerwieniejące, o jaśniejszym, nierównym, oszronionym ostrzu.

Trzon- 5-20x0,8-2 cm, mięsisty, równogruby lub z bardzo nieznacznie zaznaczającą się  bulwką, pełny, biały, różowy lub prawie cały cynobrowy dzięki okrywającym go zabarwionym włókienkom, na samym szczycie oszroniony.

Miąższ- biały w kapeluszu, w trzonie intensywnie różowiejący, o miłej i dosyć silnej owocowej woni i o łagodnym smaku.

Wysyp zarodników- zarodniki gładkie, owalno-fasolkowate, o tendencji do tworzenia form nieregularnych.

Występowanie- grupami lub pojedynczo w lasach liściastych, głównie bukowych na podłożu wapiennym, lub na poboczach dróg pod lipami i dębami. Owocniki bywają znajdowane od maja aż do sierpnia włącznie. Częsty.

Zastosowanie- trujący.

Możliwość popełnienia pomyłki-  grzyba tego łątwo odróżnić od Inocybe godeyi, który ma trzon z dobrze wykształconą bulwką. Niektóre okazy mogę też przypominać Inocybe fastigiata, która nie wykazuje śladów czerwieni.
 
Uwagi- jest jednym z silnie trujących grzybów zawierających dużą ilość muskaryny; bezpośrednią przyczyną zatruć są zupełnie białe owocniki tego strzępiaka mylone z pieczarkami.

Literatura
A. Nespiak, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). PWN 1990
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland

Budowa
Typ grzybablaszki
Hymenofor
Kolor wysypuodcienie brązu
Trzon
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Inne
Smakłagodny
Zastosowanietrujący
Zapachowocowy
Odwiedzin profilu grzyba: 6013


Suszarki do grzybów