maślaczek pieprzowy

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille, Bull. Soc. Hist. nat. Doubs 15: 39 (1908)

Jadalny
maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus) maślaczek pieprzowy (Chalciporus piperatus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Aureoboletus złotak
Boletellus
Boletochaete
Boletus borowik
Buchwaldoboletus
Butyriboletus
Caloboletus
Chalciporus maślaczek
Chalciporus piperatus maślaczek pieprzowy
Chamonixia borowiczka
Cyanoboletus
Exsudoporus
Hemileccinum
Hortiboletus
Imleria
Imperator
Lanmaoa
Leccinum koźlarz
Neoboletus
Octaviania podziemka
Phylloporus poroblaszek
Pseudoboletus
Rheubarbariboletus
Rubinoboletus
Rubroboletus
Strobilomyces szyszkowiec
Suillellus
Sutorius
Tylopilus goryczak
Xanthoconium
Xerocomellus
Xerocomus
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerodermataceae tęgoskórowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz - 2-7 cm średnicy; początkowo półkolisty, potem wypukły w końcu nieco spłaszczony; podczas deszczu śliski i lepki, w czasie suszy błyszczący i suchy; barwy żółto-brązowej lub ochrowo-brązowej z miedzianym odcieniem.

Rurki - 3-10 mm; zabarwione początkowo na czerwono, potem rdzawobrązowo; przyrośnięte do trzonu, lekko zbiegające; pory barwy rurek lub niekiedy trochę bardziej czerwonawe.

Trzon - 4-7 cm wysokości; walcowaty, równowąski lub zwężający się ku podstawie; jego powierzchnia ma taki sam kolor jak kapelusz.

Miąższ - żółtawobiały, często z czerwonawym poblaskiem; nie zmienia koloru pod wpływem uszkodzenia czy krojenia; w smaku ostry jak pieprz.

Wysyp zarodników - cynamonowy.

Występowanie - owocniki wyrastają od czerwca do października, w lasach iglastych i na obrzeżach, zwykle pojedynczo lub po kilka, zwykle pod świerkami i sosnami.

Zastosowanie - czasami stosuje się go do przypraw, inaczej nie da się go używać ze względu na ostry smak.

Możliwość popełnienia pomyłki - maślaczek gorzkawy (Chalciporus amarellus), który jest mniejszy i ma bledsze ubarwienie, jest bardziej różowy, miąższ ma łagodny, mniej gorzki, rośnie pod jodłami i świerkami. Znacznie rzadszy.

Uwagi - rodzaj Chalciporus liczy 4 gatunki. Piperatus znaczy- pieprzowy.

Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożegleba
Inne
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 6583