jamkówka kurczliwa

Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk, Persoonia 4(3): 339 (1966)

Pod ochroną
jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea) jamkówka kurczliwa (Antrodia ramentacea)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Fomitopsis pniarek
Ischnoderma smolucha
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Podofomes smolusznik
Postia białak
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Owocniki- przeważnie resupinatowe, rzadko na górnym brzegu odgięte w niewielkie kapelusze do 5-6 mm szer., o górnej powierzchni gęsto regularnie rowkowanej, delikatnie filcowatej, barwy ochrowej do żółtobrunatnej. Resupinaty nieregularnie koliste do podłużnych, ok. 2 cm średnicy, lub niekiedy po dwa zlane ze sobą i wtedy do 7 cm srednicy. Brzeg za młodu w kształcie wałka, ostro zarysowany i przylegający, po wyschnięciu i w starości odrywający się od podłoża i zaginający w górę wraz z przylepionymi do niego resztakmi kory, podczas wilgotnej pogody wyprostowujący się i przylegający do podłoża. Miąższ bardzo cienki, w stanie świeżym miękko chrząstkowaty, w stanie suchym kościsto-twardy i łamliwy, biały, białawy, w starości ochrowobrunatnawy. Rurki 1-3 mm dł. o przegrodach międzyrurkowych stosunkowo cienkich i dość ostrych i delikatnie postrzępionych ostrzach; przy ukośnym lub pionowym położeniu owocnika zewnęrtzne rurki do połowy lub całkowicie są otwarte, początkowo długo mlecznobiałe. Pory 0,5-1,5 mm średnicy, przeważnie 2-3 na 1 mm, w stanie świeżym koliste lub nieco kanciaste, po wyschnięciu nieregularnie podłużno-kanciaste do labiryntowatych, zwiększajace się znacznie w kierunku od brzegu do środka owocnika.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużno-elipsoidalne do cylindrycznych u podstawy nieco ukośne, wygięte w bok, bezbarwne.

Występowanie- na martwych gałęziach sosnowych, rzadziej świerkowych i jodłowych, znajdujących się na drzewie, rzadziej na gałęziach leżących na ziemi. Powoduje mało intensywną białą zgniliznę drewna. Gatunek rzadki.

Uwagi- charakterystyczną cechą tego grzyba jest odrywanie się od podłoża podczas suchej pogody i zaginanie w górę brzegów owocników. Dalsza cechą rozpoznawczą tego grzyba może być nieregularny kolisty kształt i niewielkie wymiary owocników oraz ich rozwój przede wszystkim  na martwych gałęziach sosnowych wiszących jeszcze na drzewie.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Budowa
Typ grzybarurki, owocniki skorupiaste i poduchowate
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 2452