Płaskolepnica powłocznicowa

Colacogloea peniophorae (Bourdot & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni, in Oberwinkler, Bauer & Bandoni, Can. J. Bot. 68(12): 2532 (1991)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Heterogastridiales
Heterogastridiaceae
Colacogloea płaskolepnica
Colacogloea peniophorae Płaskolepnica powłocznicowa
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Colacogloea peniophorae"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Prawo
Status na czerwonej liścieI - o nieokreślonym zagrożeniu
Odwiedzin profilu grzyba: 1121