goździeńczyk ametystowy

Clavulina amethystina (Bull.) Donk, Rev. Niederl. Homob. Aphyll. 2: 23 (1933)

goździeńczyk ametystowy (Clavulina amethystina)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Botryobasidiaceae
Cantharellaceae pieprznikowate
Ceratobasidiaceae
Clavulinaceae goździeńczykowate
Clavulicium goździopłaszczek
Hydnaceae kolczakowate
Tulasnellaceae śluzowoszczkowate
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "goździeńczyk ametystowy"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki krzaczkowate
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Sposob odżywianiasaprotrof
Odwiedzin profilu grzyba: 861


Suszarki do grzybów