Woszczyneczka żywiczna

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański, Acta Soc. Bot. Pol. 32(4): 732 (1963)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- resupinatowate, jednoroczne lub wyjątkowo wieloletnie, koliste, często niewielkie, 2-3x1-3 cm średnicy i 1-3 mm grubości, później zwykle zlewajace się w większe resupinaty, mniej lub bardziej poduszkowate, silnie przyrośnięte do podłoża, o kosystencji woskowatej lub woskowato-skórkowatej, w stanie suchym prawie rogowo twarde i łamliwe, gładkie białawe, kremowożółte, potem rdzawożółte, żółtordzawe, brudnoochrowe lub ochroworude, lub pokryte guzkowatymi małymikapelusikami o wymiarach 0,3-0,8-1-4x0,3-0,6 cm i powierzchni nierównej, w końcu błyszczącej, czerwonocielistej, żółtopomarańczowej do cynamonowej od przesycającej je żywiczne substancji.
Miąższ bardzo cienki, 0,2-1 mm grubości, białawy lub żółtawy. Płonny brzeg  filcowaty lub filcowato-watowaty, 1-2 mm szer., przylegający do podłoża, białawy, potem żółtawy lub kremowożółty, w końcu pokrywający się rurkami. Rurki za młodu zwykle siatkowate, 0,5-2 mm dł., proste lub ukośne i wtedy też częściowo otwarte. Ostrza rurek całe i biało oszronione, w końcu ząbkowane lub mniej, albo bardziej prorzrywane. Pory 0,1-0,3-1,5 mm średnicy, przeciętnie (1-)3-4 na 1 mm, obłe lub kanciaste, podłużne lub koliste, często nieregularne.
Miąższ przegród międzyrurkowych, zwłaszcza starszych owocników, przesycony jest żółtawą substancją żywiczną, widoczną pod mikroskopem w postaci licznych zółtawych kropelek i pęcherzyków różnej wielkości. Podobnie hymenium starszych owocników przesycone jest również żółtobrunatną substancją żywiczną.

Wysyp zarodników- zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, elipsoidalne do elipsoidalno-jajowatych, z jednej strony spłaszczone i u podstawy ukosnie ścięte.

Występowanie- ma drewnie i kłodach drzew liściastych, wyjątkowo drzew iglastych. Rzadki.

Uwagi- gatunek ten jest makroskopowo podobny do C. aneirina. Odróżnić go można po ciemniejszych, rdzawożółtych lub ochroworudych  rurkach, przeważnie mniejszych porach oraz przede wszystkim po strukturze mikroskoppowej. Owocniki C. aneirina złożone są bowiem, nawet w starszym wieku, tylko  ze strzępek cienkościennych, a ich miąższ nie jest przesycony substanją żywiczną. Poza tym wytwarzają one inne zarodniki.
Owocniki C. resinascens wykazują dużą zmienność, stąd wyróżnia się kilka odmian.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Woszczyneczka żywiczna"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki, owocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1085


Suszarki do grzybów