Woszczyneczka miękka

Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22(2): 364 (1985)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- rozpostarte, resupinatowe, wyściełające podłoże i stąd często nierówne, słobo przyrośnięte do podłoża, początkowo miękkie i białe, wkrótce jednak żółte, żółtokremowe lub szafranowożółte, w stanie suchym mniej lub bardziej łamliwe, z płonnym brzegiem zwykle szerokim (nawet do 1 cm), błonkowatym, puszysto postrzępionym, przechodzącym często w białe sznureczki do 0,5 mm grubości. Miąższ biały, bardzo cienki, ledwo dostrzegalny gołym okiem. Rurki do 2 mm długości, na pionowym podłożu do -4 mm długości i wtedy zewnętrzne przeważnie w całości otwarte. Ostrza gęsto biało orzęsione. Pory 0,15-0,35 mm średnicy, przeciętnie (3-)4-6 na 1 mm, dość nieregularne, koliste lub wydłużone, niekiedy kanciaste.

Wysyp zarodników- zarodniki jajowate lub prawie kuliste, u podstawy zwykle trochę ostre, bezbarwne, często z jedną kroplą wewnątrz.

Występowanie- w lasach na kłodach, gałęziach, korzeniach drzew liściastych i iglastych, zwykle silnie spróchniałych, gdzie wywołuje zgniliznę typu białego, w wyniku której drewno rozpada się na płatki i włókna. W Polsce znany z kilku stanowisk.

Uwagi- gatunek ten ma owocniki mało zmienne i dość charakterystyczne dzięki swojemu często jaskrawo żółtemu zabarwieniu i drobnym prawie kulistym zarodnikom.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Ceriporiopsis mucida"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki, owocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Odwiedzin profilu grzyba: 970