Woszczynka zieleniejąca

Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk [as 'Ceraporia'], Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht. 9: 171 (1933)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki - początkowo koliste i niewielkie, później zlewające się szeroko w rozpostarty resupinat, ściśle przylegający do podłoża, miękko woskowaty, cienki i delikatny, po wyschnięciu pokurczony i niepozorny, biały, białawy, zółtawy, po dojrzeniu i wysuszeniu zwykle z odcieniem zielonawym, ale niekiedy również różowym, cielistym, czerwonym, fioletowym lub purpurowym. Miąższ cienki. Brzeg płonny lekko puszysty lub błonkowaty, cienki, zwykle wąski, biały, w stanie suchym zwykle lekko zabarwiony. Rurki przy brzegu owocnika kubkowate o grubych przegrodach międzyrurkowych, w centrum dłuższe, 0,5-3 mm długości, początkowo o całych i grubych, później bardzo cienkich ostrzach.
Pory małe, 0,1-0,3(-0,5) mm średnicy, zwykle 3,5-4,5, rzadziej 2-5 na 1 mm, kolisto-kanciaste, dość jednakowe i tylko przy ukośnie położonych rurkach bardziej nieregularne.

Wysyp zarodników - zarodniki cylindryczne lub rzadziej prawie cylindryczne, nieco zgięte lub z jednej strony spłaszczone, zwykle z 1-2 kroplami wewnątrz.

Występowanie - w lasach na gnijącym drewnie, gałęziach, i leżących (czasem na żywych) pniach drzew liściastych (Fagus, Fraxinus, Quercus, Populus).  W Polsce rzadki.

Uwagi - wyróżnia się szereg form barwnych.

Literatura -
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Ceriporia viridans"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Odwiedzin profilu grzyba: 1109