Woszczynka różowawa

Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto [as 'Ceraporia'], Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, ser. 2, Sporov. Rast. 12: 222 (1959)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki - rozpostarty, ok. 1 mm grubości, za życia miękki, purpurowoliliowy, w trakcie wysychania twardniejący i płowiejący lub przebarwiajacy się na kolor bladocielisty (łososiowy) lub popielato-brudno-brunatny. Brzeg płonny puszysty, wąski, jasnoliliowy lub cielistopurpurowy, potem ciemnoliliowy, po wyschnięciu tej samej barwy co reszta owocnika. Rurki delikatne, płytkie, 0,5-1 mm długości, kubkowate, prawie siatkowate, potem nieco dłuższe, początkowo z tępymi i grubymi, później cieńszymi przegrodami międzyrurkowymi. Pory 0,2-1 mm średnicy, nieregularne.

Wysyp zarodników - zarodniki cylindryczno-elipsoidalne lub prawie cylindryczne, nieznacznie wygięte, bezbarwne.

Występowanie - w lasach na drewnie Alnus, Acer, Betula, Carpinus, Fagus oraz na glebie i kamieniach. Rzadki.

Status na Czerwonej Liście: V - narażony

Uwagi - grzyb ten przypomina Ceriporia viridans (przez niektórych jest nawet uznawany za identyczny). Różni się jednak od woszczynki zieleniejącej większymi zarodnikami oraz barwą, w której na pierwszy plan u świeżych owocników wybija się odcień purpurowoliliowy, u okazów zielnikowychnatomiast bladopopielaty. Poza tym obserwuje się tez pewne różnice w budowie mikroskopowej, a zwłaszcza w strukturze strzępek.

Literatura -
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Woszczynka różowawa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 1145


Suszarki do grzybów