Podstawkorożek szary

Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. Rogers, Univ. Iowa Stud. nat. Hist. 17(1): 5 (1935)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Botryobasidiaceae
Cantharellaceae pieprznikowate
Ceratobasidiaceae
Ceratobasidium podstawkorożek
Ceratobasidium cornigerum Podstawkorożek szary
Scotomyces
Thanatephorus strzępniczek
Clavulinaceae goździeńczykowate
Hydnaceae kolczakowate
Tulasnellaceae śluzowoszczkowate
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Ceratobasidium cornigerum"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieI - o nieokreślonym zagrożeniu
Odwiedzin profilu grzyba: 1076