Szczudłówka piaskowa

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: xiv, 129 (1801)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Battarrea phalloides Szczudłówka piaskowa
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - kulisty lub jajowaty, do 12 cm średnicy, po dojrzeniu ma postać trzonu, który na swym szczycie dźwiga główkowatą płodną część. Perydium wyraźnie dwuwarstwowe (zwłaszcza u dołu).

Egzoperydium - białawe, skórkowate, wcześnie odpadające, lecz zachowujące się tylko jako małe fragmenty na szczycie endoperydium, a także jako pochwa u podstawy trzonu.

Endoperydium - o kształcie kulistej główki 1-3 cm średnicy, cienkie, białawe, pękające wzdłuż linii równikowej, co powoduje odpadnięcie jego górnej połowy i odkrycie gleby; pozostała dolna, zwykle silnie uwypuklona, przypomina kapelusz.

Trzon - cylindryczny, pusty, drewnowaty, gęsto pokryty długimi i wąskimi łuseczkami. Wymiary 10-38 x 0,5-2 cm.

Gleba - dojrzała gleba komorowata, pylista, ciemnobrązowa.

Zarodniki - kulistawe, brązowe, o trójwarstwowej ścianie.

Występowanie - grzyb występuje w krajach o suchym klimacie, na ubogiej piaszczystej glebie, na piaszczysto-liściastych ziemiach pustyń i półpustyń, rzadko w górach. Znany jest na wszystkich kontynentach, ale rzadko spotykany w Europie. W Polsce znany z okolic Poznania. Spotykany na Słowacji [b][i]Battarrea stevenii[/b][/i] przez niektórych uznawany jest za synonim B. phalloides.

Literatura -
1. Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII
2. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland W. Wojewoda (red.)
3. Red list of plants and fungi in Poland - Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.)

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Battarrea phalloides"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1531