kolcownica świerkowa

Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar, Česká Mykol. 9(2): 96 (1955)

kolcownica świerkowa (Bankera violascens) kolcownica świerkowa (Bankera violascens)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Bankeraceae kolcownicowate
Bankera kolcownica
Bankera violascens kolcownica świerkowa
Boletopsis szaraczek
Hydnellum kolczakówka
Phellodon korkoząb
Sarcodon sarniak
Thelephoraceae chropiatkowate
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Bankera violascens"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakolce
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 4029