atelia pajęczynowata

* Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich, Willdenowia, Beih. 7: 53 (1972)

atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea) atelia pajęczynowata (* Athelia arachnoidea)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Atheliaceae błonkowate
Amphinema
Byssocorticium wełniczek
Byssoporia
Hypochnella nalotniczka
Lobulicium błonkowiec
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Opis:

Grzyb podstawkowy rzadko występujący w naturalnej postaci, w kolorze od białego do jasnożółtego, błonkowaty. Strzępki hialinowe, cylindryczne, cienko- do grubościennych, bez lub z rozproszonymi uczepami. Basidia zazwyczaj 2-sterigmatowe, bez podstawowych uczepów, o wymiarach 20-33 x 5-8 mikrometrów; sterigmata o wymiarach 5-6 x 1,5-2 mikrometrów. Basidiospory wąsko elipsoidalne, 8-11 x 4-5,5 mikrometrów. Anamorfa tworząca białawą warstwę, głównie na marchwi w chłodniach, stosunkowo częsta, brązowawa, elipsoidalna, do 1 mm.

Gospodarz (Host):

Rośnie na epifitycznych porostach i glonach np. Amandinea punctata (plecha i apotecja), Lecanora conizaeoides (plecha i apotecja), Catillaria sp. (plecha i apotecja), Phaeophyscia orbicularis (plecha), sterylne porosty z sorediami, prawdopodobnie Biatora efflorescens (plecha), Xanthoria parietina (plecha i apotecja).

Występowanie:

W Europie, Afryce Północnej (Tunezja), Ameryce Północnej. W Polsce pospolita na całym obszarze.

Uwagi:

*Athelia arachnoidea jest bardzo powszechnym patogenem porostów i glonów epifitycznych, zabijającym całą roślinność posiadającą korę na większych obszarach, często atakuje cały pień drzewa. Rzadko jest rozwinięta jako grzyb podstawkowy, a obecność grzyba zazwyczaj rozpoznawana jest przez obfity biały zbiór strzępek porastających porosty. Rzucające się w oczy, często obecne są sklerocja, w tym w okresach niskiego wzrostu strzępek i to one ujawniają obecność grzyba. Nie lichenizujące okazy Athelia rosnące bezpośrednio na drewnie są często przypisywane do tego samego gatunku, ale badania molekularne potwierdzające ich niezależność są nadal kontynuowane.

 

Synonimy:

Corticium arachnoideum Berk., Corticium bisporum (J. Schröt.) Bourdot & Galzin, Corticium centrifugum subsp. bisporum (J. Schröt.) Bourdot & Galzin, Hypochnus bisporus J. Schröt.

Opracował: Grzegorz Gajkowski

Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate, zlichenizowane (porosty)
Odwiedzin profilu grzyba: 1261


Suszarki do grzybów