Cystobasidium fimetarium (Schumach.) P. Roberts, 1999

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Cystobasidiales
Cystobasidiaceae
Cystobasidium
Cystobasidium fimetarium
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy polskie:płaskolepek odchodowy
Synonimy łacińskie:Platygloea fimetaria
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Cystobasidium fimetarium "
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Prawo
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 1199