Phragmidium tuberculatum Jul. Müll., Ber. dt. bot. Ges. 3: 391 (1885)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Pucciniales rdzowce
Cronartiaceae
Phragmidiaceae
Phragmidium
Phragmidium tuberculatum
Pucciniaceae rdzowate
Uropyxidaceae
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Phragmidium tuberculatum"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Odwiedzin profilu grzyba: 423