wielozarodniczka kapeluszowa

Sistotrema confluens Pers., Neues Mag. Bot. 1: 108 (1794)

wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens) wielozarodniczka kapeluszowa (Sistotrema confluens)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Corticiaceae
Hydnaceae kolczakowate
Sistotrema
Sistotrema confluens wielozarodniczka kapeluszowa
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Budowa
Typ grzybakolce
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1366