powleczka podkorowa

Vuilleminia comedens (Nees) Maire, Bull. Soc. mycol. Fr. 18(suppl.): 81 (1902)

powleczka podkorowa (Vuilleminia comedens) powleczka podkorowa (Vuilleminia comedens) powleczka podkorowa (Vuilleminia comedens) powleczka podkorowa (Vuilleminia comedens) powleczka podkorowa (Vuilleminia comedens)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Corticiaceae
Corticium powłocznik
Cystostereum
Cytidia talerzyk
Dendrocorticium powłocznik
Dendrominia drzewostrzępka
Dendrothele drzewostrzępka
Erythricium różówka
Marchandiomyces
Punctularia skórniczka
Vuilleminia
Vuilleminia comedens powleczka podkorowa
Hydnaceae kolczakowate
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Odwiedzin profilu grzyba: 952


Suszarki do grzybów