tęgoskór cebulowaty

Scleroderma cepa Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 155 (1801)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- Owocniki kulistawe 3-4 cm średnicy, o podstawie zwęzonej, nawet gruszkowate. Perydium grube, gładkie, lub pokryte drobnymi łuseczkami; barwy żółtawej, ciemnobrązowej do czarnobrazowej; otwiera się nieregularnymi szczelinami dzięki czemu powstaje 5-11 płatów nierównej długości, prostych lub nieco odgiętych na szczycie; mierzy wówczas 2,5-14 cm. Gleba ciemnoochrowa do brązowoczarnej.

Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, bez siateczki.

Występowanie- Tęgoskór cebulowaty występuje na stanowiskach piaszczystych a także bogatych w próchnicę, w lasach różnego rodzaju; jest rzadki. W Polsce był spotykany.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "tęgoskór cebulowaty"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1727


Suszarki do grzybów