tęgoskór kurzawkowy

Scleroderma bovista Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 48 (1829)

tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista) tęgoskór kurzawkowy (Scleroderma bovista)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocnik- Owocniki kulistawe lub lekko spłaszczone, 2-5 (-8) cm średnicy. Perydium cienkie, piaskowo-brazowo-żółte, nawet ze słabym odcieniem pomarańczowym, gładkie lub na starość na szczycie popękane, ma niezbyt dobrze uformowane drobne łuseczki; otweira się na skutek pęknięcia, nie rozrywane na fragmenty. u nasady owocnika bywa pęk strzępek grzybni. Gleba biała, z wiekiem brązowa, pylista.

Wysyp zarodników- Zarodniki ciemnobrązowe, kuliste, o urzeźbieniu w postaci niregularnie rysującej się siateczki.

Występowanie- grzyb występuje w miejscach piaszczystych, na wydmach oraz w lasach liściastych i iglastych. Znany w całej Europie.

Uwagi- Wśródeuropejskich tęgoskórów o zarodnikach siateczkowatych, poza tęgoskórem kurzawkowatym, znajduje się S. polyrhizum. Jest to grzyb występujący w zachodniej Europie, głównie w regionie śródziemnomorskim. Cechują go przede wszystkim zarodniki o urzeźbieniu nieregularnie siateczkowatymdo kolczastego. Jego żółte perydium otwiera się gwiazdkowato.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1771