kubek gnojowy

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, in Berlese, De Toni & Fischer, Syll. fung. (Abellini) 7: 40 (1888)

Niejadalny
kubek gnojowy (Cyathus stercoreus) kubek gnojowy (Cyathus stercoreus) kubek gnojowy (Cyathus stercoreus) kubek gnojowy (Cyathus stercoreus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - Owocniki kielichowate, kubkowate, odwrotnie dzwonkowate, wąskie 0,6-1,5 cm wysokości, przy podstawie 2,5-3 mm szerokości, czasem trochę zagłębione w podłożu, albo też z rodzajem krótkiego trzoneczka; prawie siedzące i oglądane z góry przypominające osie gniazdo. Zewnętrzna strona perydium owocnika młodego jest jasnobrązowa z odcieniem złocistym, później szarobrązowa do czarniawej, pokryta krótkimi, białymi lub jasnobrązowymi z odcieniem złocistym, później szarobrązowa do czarniawej, pokryta krótkimi, białymi lub jasnobrązowymi, rzadkimi, wełnistymi włoskami nieraz tworzącymi kępki (przeważnie w górnej części, gdyż dolna pozostaje gładka i nieowłosiona). W miarę dojrzewania włoski zanikają, perydium staje się gładkie, szarobrązowe do czarniawego. Owocnik otwiera się na szczycie w wyniku pęknięcia epifragmy, która u młodych okazów jest gładka, delikatna, a następnie zanika; powstałe ujście osiąga średnicę 3-7 mm. Odkryta wewnętrzna ściana perydium jest gładka, nie karbowana, połyskliwa, ołowianoczarna, przeważnie srebrzystoszara, w głębi ciemniejsza. Gleba różnicuje się na liczne perydiole. Są one dyskowate, bez tuniki, 1,5-2,5 mm, czasem mniejsze, o grubej, twardej, dwuwarstwowej korze, gładkie, połyskliwe, czarniawe do czarnych; przytwierdzone są do wewnętrznej ściany perydium sznureczkiem; niekiedy perydiole leżące na górze są bez sznureczków, wówczas są one płonne.

Zarodniki - Zarodniki szeroko elipsoidalne, jajowate do prawie kulistych, duże, hialinowe, gładkie.

Występowanie - Grzyb ten najczęściej wyrasta na ziemi bogatej w humus, na ekstrementach zwierząt, w polu, wśród zabudowań gospodarczych, rzadziej w miejscach porośniętych trawą, na mocno zmurszałym drewnie, a nawet na piaszczystej ziemi.

Zastosowanie - niejadalny.

Literatura - Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Cyathus stercoreus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocnik z perydiolami
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1985