berłóweczka łuskowata

Tulostoma squamosum Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 139 (1801)

Pod ochroną
berłóweczka łuskowata (Tulostoma squamosum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Owocnik- Owocnik typowy w postaci trzonka z główką na szczycie.

Egzoperydium- Egzoperydium białoochrowe, błoniaste, kruche, odpadające drobnymi fragmentami; utrzymując się trochę dłużej i ściśle przylegając może tworzyć na jego powierzchni ciemniejszą, drobną i nierówną strukturę; w starych okazach złuszcza się.

Endoperydium- Endoperydium kuliste lub nieco spłaszczone u podstawy, niekiedy wydłużone w pinie, 0,7-1,2 cm średnicy, pergaminowato sztywne, w końcu gładkie, barwy najczęściej jasnożółtawej lub jasnoochrowej wpadającej w kasztanowatą.

Perystom- Ujście wyniesione, rurkowate o brzegu rownym.

Trzon- Trzon stosunkowo długi, -4-6x0,2-0,4 cm, równogruby, wewnątrz pusty, barwy cymonamonowej lub brązowej z odcieniem czerwonawym, błyszczący, lecz nierównomiernie pokryty włókienkami przylegającymi, których końce tworzą ostre łuseczki, na sucho bruzdkowany; strzępki u podstawy moga tworzyć bulwiasty spolot obejmujący cząsteczki podłoża. Gleba ochrowordzawa.

Zarodniki- Zarodniki kuliste i kulistawe, drobno kolczaste, żółtobrązowe.

Występowanie- Grzyb ten występuje wśród roślinności zielonej, na glebie wapiennej lub gliniastej, a także piaszczystej i w ziemi humusowej.

Uwagi- Grzyb rzadko spotykany, a jeśli pojawia się to gromadnie. Niektóre okazy mogą być mylone z T. brumale, która jest jednak znacznie mniejsza. W Polsce notowany.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

 

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Tulostoma squamosum"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 4689