gniazdnica kulista

Nidularia deformis (Willd.) Fr., in Fries & Nordholm, Symb. gasteromyc. (Lund) 1: 3 (1817)

gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis) gniazdnica kulista (Nidularia deformis)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Nidularia deformis gniazdnica kulista
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocnik- Owocniki 5-7 średnicy, kuliste, pojedyncze lub skupione, a nawet połączone ze sobą, z obfitą korzonkowatą grzybnią w dolnej części z zewnątrz pilśniowate, szarawobrązowe, wewnątrz połyskliwe, brązowe; w ścianie dojrzałego perydium liczne, grubościenne, kolczaste strzępki. Wnętrze owocnika wypełnione licznymi perydiolami, których obecność jest przyczyną powstawania niewielkich groszkowatych uwypukleń perydium; otwiera się ono zwykle centralnie w górnej części, wskutek czego nieraz powstaje ujście o brzegu dosyć równym. Perydiole liczne, soczewkowate, do 1,2 mm średnicy, gładkie, ciemno-kasztanowo-brązowato-brązowe, wewnątrz prawie czarne, bez sznureczka. leżące w śluzowatej substancji.

Zarodniki- Zarodniki elipsoidalne, gładkie.

Występowanie- Owocniki tego grzyba wyrastają na wilgotnym drewnie, często w rowach, fosach, rzadko na ziemi. Jest to gatunek rozwijający się w miejscach wilgotnych.

Zastosowanie- niejadalny.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Odwiedzin profilu grzyba: 1649