trzęsak kulistozarodnikowy

Tremella globispora D.A. Reid

trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora) trzęsak kulistozarodnikowy (Tremella globispora)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Tremella globospora D.A. Reid
Budowa
Typ grzybaowocniki galaretowate
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Odwiedzin profilu grzyba: 2180