klejek alpejski podgatunek tatrzański

Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis (Pilát) Kuthan & Singer, 1976

klejek alpejski podgatunek  tatrzański (Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis) klejek alpejski podgatunek  tatrzański (Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis) klejek alpejski podgatunek  tatrzański (Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis) klejek alpejski podgatunek  tatrzański (Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis) klejek alpejski podgatunek  tatrzański (Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Chroogomphus klejek
Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis klejek alpejski podgatunek tatrzański
Gomphidius klejówka
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerodermataceae tęgoskórowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Catalogue of Life: 28th November 2017

synonim Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 1964

 

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybablaszki
Odwiedzin profilu grzyba: 1278