Twardówka bobrza

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 16 (1934)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Artomyces świecznica
Auriscalpium szyszkolubka
Clavicorona
Dentipratulum kolcowniczek
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz: Średnica od 3 do 15 cm, półokrągły, czasem wachlarzowaty, pofałdowany, przyrośnięty bokiem do drewna, filcowaty - porośnięty włoskami. Barwa kapelusza czerwonobrązowa do brudnobrązowej, jaśniejsza na brzegu.

Blaszki: Od koloru białawego do koloru mięsa, szerokie ( 4-6 mm), ostrza mają ząbkowane.

Występowanie: Wyrasta od lipca do listopada, pojedynczo lub w grupach, na rozkładającym się drewnie drzew szpilkowych, głównie świerków i jodeł, rzadziej na drewnie drzew liściastych ( buki). Grzyb jest spotykany głównie w mieszanych lasach ( buk, jodła świerk) podgórskich i górskich. Bardzo podobna do niego jest Twardówka niedźwiedzia ( Lentinellus ursinus), która ma jednak węższe blaszki i znacznie mniejsze owocniki ( średnica kapelusza od 1 do 5 cm) i rośnie wyłącznie na drzewach liściastych.

Wartość: Grzyb stosunkowo rzadki, niejadalny

Uwagi: Opisywany gatunek należy do rodziny twardówkowatych ( Lentinellaceae), która obejmuje przeważnie grzyby nadrzewne, wyglądające czasem jak gatunki rodzaju twardziak ( Lentinus), jednak w przeciwieństwie do nich mające zarodniki szerokie i amyloidalne. Według niektórych autorów twardówkowate, mimo blaszek pod spodem kapelusza, nie należą do rzędu bedłkowców (Agaricales) lecz do rzędu bezblaszkowców ( Aphylophorales)

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Twardówka bobrza"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybablaszki
Odwiedzin profilu grzyba: 1121


Suszarki do grzybów