czyreń sosnowy

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill, 1905

Niejadalny
czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini) czyreń sosnowy (Porodaedalea pini)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Hymenochaete szczeciniak
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellinus czyreń
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Porodaedalea pini czyreń sosnowy
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocnik-  kopytowaty, półkolisty. przyrośnięty bokiem do podłoża lub lekko rozpostarty. Szerokości do 20cm. wyrastający  pojedynczo lub zrośnięte po kilka.  Powierzchnia młodych owocników filcowata, w barwie żółtawobrązowej do kasztanowatej. Z wiekiem  matowa, naga, głęboko spękana, szeroko koncentrycznie bruzdowana i strefowana. Barwa szarobrązowa, czarnoszarofioletowa oraz czarna. Brzeg zazwyczaj ostry, filcowaty, barwy żółtawo-brunatnej. Często porastany  przez porosty i glony

Hymenofor- rurkowaty, w kolorze szarożółtawym, żółtawobrązowym lub orzechowym.

Pory- różnej wielkości i różne w kształcie, od obłych do kanciastych.

Rurki- wielowarstwowe.  Barwy rudawobrązowej.

Miąższ- bardzo twardy, korkowaty- zdrewniały, jednorodny. Barwy kasztanowatej do  rdzawocynamonowego. Zapach słaby, nieokreślony, smak cierpki  kwaskowaty.

Wysyp zarodników-  białawy.

Występowanie- gatunek bardzo pospolity i wieloletni. Owocniki wyrastają na pniach żywych sosen i modrzewi. Najczęściej jednak na sośnie zwyczajnej, rzadziej na innych iglastych. Zarodniki rozwijają się w ranach powstałych po odłamanych gałęziach. Najczęściej od strony zachodniej.

Inne nazwy zwyczxajowe- wrośniak sosnowy, huba sosnowa.

Zastosowanie- niejadalny.

Uwagi ogólne- wywołuje silną, białą  zgniliznę drewna.

Gatunki podobne-  czyreń świerkowy Phellinus chrysoloma

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Phellinus pini
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Porodaedalea pini"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 4447