czyreń osikowy

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov [as 'tremulus'], in Bondartsev, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 358 (1953)

Niejadalny
czyreń osikowy (Phellinus tremulae) czyreń osikowy (Phellinus tremulae) czyreń osikowy (Phellinus tremulae) czyreń osikowy (Phellinus tremulae)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Hymenochaete szczeciniak
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 3033


Suszarki do grzybów