sromotnik woalkowy

Phallus duplicatus Bosc, Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin 5: 86, t. 6:7 (1811)

sromotnik woalkowy (Phallus duplicatus) sromotnik woalkowy (Phallus duplicatus) sromotnik woalkowy (Phallus duplicatus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Phallaceae sromotnikowate
Clathrus okratek
Mutinus mądziak
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- Grzyb ten jest przez niektórych autorów uznawany za osobny gatunek (Phallus duplicatus), przez innych za formę Phallus impudicus (Phallus impudicus var. pseudoduplicatus ). Makroskopowe cechy owocnika sa identyczne jak u sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus), z tą rożnicą iz posiada krótka siateczkę (induzjum) pod kapeluszem. Siateczka ta moze być nawet całkowicie ukryta pod kapeluszem.

Uwagi- Grzyb ten uważany jest za typowy dla innego niż nasz obszaru klimatycznego. Podobnym gatunkiem jest Phallus duplicata, znaleziony tylko raz w
Polsce. Posiada on znacznie dłuższe induzjum.

Budowa
Typ grzybaowocniki z czarcim jajem
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 2669