Czubajeczka czerwonopochwowa

Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss., Riv. Micol. 33(1): 30 (1990)

Trujacy
Czubajeczka czerwonopochwowa (Lepiota ignivolvata)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz- średnicy 4-10cm, początkowo półkolisty do tępostożkowego, potem łukowaty, do płaskiego z tępym wybrzuszeniem. Wierzchołek gładki. Barwy ochrowej do czerwonobrązowego. W stronę brzegu koncentrycznie łuskowaty. Łuski barwy kremowej do ochrowej na białawym podłożu.

Blaszki- młode białawe, z wiekiem kremowe, szerokie i wolne.

Trzon- walcowaty, młody pełny z wiekiem pusty, nad pierścieniem barwy białawej, pod białawy do brązowołuskowatego. Podstawa na starość lub uszkodzona pomarańczowa.

Pierścień- włóknistobłoniasty.

Miąższ- białawy, o nie przyjemnym smaku i zapachu.

Zastosowanie- niejadalna, trująca.

Występowanie- w lasach liściastych i mieszanych pod bukami, na glebach zasobnych w wapień.

Gatunek podobny to- czubajeczka tarczowata  Lepiota clypeolaria

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Czubajeczka czerwonopochwowa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybablaszki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Trzon
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Zastosowanietrujący
Odwiedzin profilu grzyba: 1171


Suszarki do grzybów