kurzawka barwna

Bovista colorata (Peck) Kreisel, Feddes Repert. 69: 201 (1964)

Jadalny
kurzawka barwna (Bovista colorata) kurzawka barwna (Bovista colorata) kurzawka barwna (Bovista colorata)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki małe 1,-3 cm średnicy, kuliste, ze sznurem grzybni u podstawy. Egzoperydium drobnoziarniste, początkowo złocistozółte do pomarańczowozółtego, cuche białawe, do ochrowobrązowego, na starość czarnobrazowe, twarde i
trwałe. Endoperydium jedwabisto-papierowate, szarobrązowe do barwy brązu, metalicznie połyskliwe. Otwiera się kolisto na szczycie. Gleba dojrzała barwy umbry z pewnym odcieniem purpury. Podglebie rozwinięte słabo, szarobrązowe.

Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, gładkie do nieco brodawkowatych bez sterygm.

Występowanie- Występuje w lasach liściastych i iglastych oraz na pastwiskach i innych miejscach trawiastych. Gatunek amerykański notowany w Europie. W Polsce notowany.

Uwagi- Do charakterystycznych cech tego grzyba nalezą rozłożone równomiernie ostre i trwałe ziarenka oraz włośnia o ciemnym zabarwieniu, nieseptowana i bez jamek.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 1682