Kurzawka otrębiasta

Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin, Beih. Sydowia 8: 143 (1979)

Jadalny
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- owocniki 0,5-4,5 (-10) cm wysokości (wyższe niż szersze), o zmiennych kształtach, gruszkowate, walcowate, kulistawe, pomarszczone u podstawy i z białawymi lub szarawymi strzępkami grzybni przerastającej podłoże. Egzoperydium początkowo białe, prawie gładkie, później szorstkie, otrębiaste, ziarniste, spękane na drobne poletka,
które w miarę dojrzewania owocnika brązowieją i łuszczą się. Endoperydium jedwabisto pergaminowate, szarobrązowe, słabo połyskliwe, gładkie. Ujście koliste, 0,5-1 cm średnicy, o płatowatym brzegu. Gleba oliwkowa, oliwkowobrązowa do jasnej barwy umbry. Podglebie występuje, chociaż nieraz jest rozwinięte słabo, drobnokomorowate, białe, jasno-oliwkowo-żółte,
w końcu barwy jasnej umbra, ścisłe, przechodzące w glebę bez ostrej granicy.

Wysyp zarodników- ZArodniki kiliste, żółte, bardzo drobno punktowane, bez sterygm.

Występowanie- Grzyb spotykany w miejscach suchych piaszczystych, nasłonecznionych, na trawiastych lub nagich skrajach lasów iglastych i liściastych. Należy do gatunków kosmopolitycznych; w Europie często spotykany. Z Polski podawany z różnych stanowisk.


Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Bovista aestivalis"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 1001