kurzawka drobniutka

Bovista pusilla (Batsch) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 138 (1801)

Jadalny
kurzawka drobniutka (Bovista pusilla) kurzawka drobniutka (Bovista pusilla) kurzawka drobniutka (Bovista pusilla) kurzawka drobniutka (Bovista pusilla) kurzawka drobniutka (Bovista pusilla) kurzawka drobniutka (Bovista pusilla)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocniki kuliste lub półkuliste, 0,5-3 cm średnicy, szarobrązowe, luźno związane z podłożem sznurami grzybni, u podstawy nieraz promienisto pofałdowane. Egzoperydium początkowo prawie gładkie, później chropowate, ziarniste (jak omączone), z powstającymi drobnymi kępkami wyraźnie skupionych, niskich i dość trwałych kolców barwy białej, u dojrzałych okazów brązowej. Endoperydium jedwabisto-papierowate, matowe lub połyskliwe, szarobrązowe,
rzadziej żółto- lub czerwonobrązowawe, czasem u podstawy czarniawe. Ujście na szczycie koliste, 0,2-1 mm średnicy, z wiekiem nieregularnie rozszerzone. Gleba jasna, stopniowo ciemniejąca, beżowobrązowa, oliwkowobrązowa. Podglebie prawie nie wykształcone, a nawet go brak.

Wysyp zarodników- Zarodniki w masie jasne, beżowobrązowe. Kuliste, niekiedy owalne, gładkie albo z drobnym brodawkowaniem, bez sterygm.

Występowanie- Występuje zwykle pojedynczo na terenach piaszczystych, otwartych, wśród traw i roślinności kserotermicznej, poza lasem. Kurzawka drobniutka należy do grzybów kosmopolitycznych, znana jest ze wszystkich kontynentów. W Polsce notowana z różnych miejscowości.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Występowanie
Podłożegleba
Siedliskołąki i pastwiska
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Zastosowaniejadalny I nieszczególny w smaku
Odwiedzin profilu grzyba: 3333


Suszarki do grzybów