piestrówka żółtawa

Rhizopogon obtextus (Spreng.) R. Rauschert, in Hirsch, Wiss. Z. Friedrich Schiller-Univ. Jena, Math.-nat. Reihe 33(6): 818 (1984)

Niejadalny
piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus) piestrówka żółtawa (Rhizopogon obtextus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Rhizopogon piestrówka
Rhizopogon obtextus piestrówka żółtawa
Sclerodermataceae tęgoskórowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik

Bulwiasty; przeważnie półpodziemny i gęsto opleciony luźnymi pajęczynowatymi splotami grzybni; za młodu żółtawobiały i trochę plamisty, później żółtobrązowy do jasnoooliwkowego. Do 6 cm szerokości.

 

Wnętrze owocnika

Za młodu pod skórzasto korkowaną ścianą żółtawobiałe, potem żółtawe; białe ściany małych i nieregularnie powyginanych komór powstających w miarę rozwoju są dobrze widoczne w owocnikach dojrzałych.

 

Występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii. W Polsce jest dość rzadki.

Zwykle do połowy zagłębiony w piaszczystej ziemi w lasach sosnowych

źródło: Wikipedia

Budowa
Typ grzybakuliste do workowatych, owocniki podziemne
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 4124