Jamkóweczka półrozpostarta

Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, in Ryvarden & Johansen, Prelim. Polyp. Fl. E. Afr. (Oslo): 261 (1980)

Niejadalny
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- rozpostarte, początkowo niewielkie, później zlewające się w większe resupinaty do 10 cm długości i do 1-4 mm grubości, niekiedy odgięte na górnym brzegu w wąskie, najczęściej dachówkowato ułozone kapelusiki o wymiarach 0,1-1,2x0,8-2,5x0,05-0,1 cm, początkowo mięsisto-skórkowate potem skórkowate i dość trwałe, na górnej powierzchni nagie, gładkie lub szorstkie, białawe, kremowe lub bladoochrowe, przy dotknięciu żółtobrunatne, o brzegu cienkim, a u suchych owocników zwykle podwiniętym. Miąższ białawy, cienki. Płonny brzeg resupinatowej części owocnika wąski, blady, pilśniowaty, często zanikający i wtedy brzeg owocnika ostro zarysowany, w kształcie wałka. Rurki 1-2,5 mm długości, białe lub bladożółtawe, po wyschnięciu kremowożółte do jasno-złocisto-ochrowych. Pory kanciaste, 0,1-0,2(-0,3) mm średnicy, przeciętnie 4-6 na 1 mm, z wiekiem niekiedy powiększające się.

Wysyp zarodników- zarodniki elipsoidalne, z jednej strony nieco spłaszczone.

Występowanie- na drewnie martwych drzew liściastych (Betula, Carpinus, Fagus, Quercus i inne), rzadziej iglastych (Pinus). Wywołuje zgniliznę typu białego. W Polsce notowany.

Uwagi- podobny do Antrodiella romellii. Jednak gatunek ten ma skłonność do częstego wytwarzania owocników rozpostarto-odgiętych. Suche owocniki sa poza tym bledsze. Ponad to grzyb ten wytwarza mniejsze zarodniki.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Antrodiella semisupina"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieI - o nieokreślonym zagrożeniu
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1184