porek dębowy

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar., Česká Mykol. 20: 84 (1966)

Pod ochroną
porek dębowy (Buglossoporus quercinus ) porek dębowy (Buglossoporus quercinus ) porek dębowy (Buglossoporus quercinus ) porek dębowy (Buglossoporus quercinus ) porek dębowy (Buglossoporus quercinus ) porek dębowy (Buglossoporus quercinus )
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Antrodia jamkówka
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Fomitopsis pniarek
Ischnoderma smolucha
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Buglossoporus quercinus porek dębowy
Podofomes smolusznik
Postia białak
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Piptoporus quercinus
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Buglossoporus quercinus "
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy lisciaste
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 2825